Welkom bij Geloven.eu

Overal ter wereld komen gelovigen samen om God te loven. Wij zijn een gemeente van Christus en met "gemeente van Christus" bedoelen wij een plaatselijke groep christenen, leden van het lichaam van Christus. Wij geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, het Hoofd van Zijn gemeente. Wij vereren en dienen God op basis van de Heilige Schriften.

Wij proberen de Bijbel zo goed mogelijk na te leven, zoals God ons gevraagd heeft. Elke zondag komen wij samen om Hem te eren en te danken. We bidden en zingen samen, lezen de Bijbel en bouwen elkaar op.

" Kom. Kom!
Laat ons HEM aanbidden "


Vier met ons mee

Wij nodigen u vrijblijvend uit om samen met ons de volgende eredienst bij te wonen in Roeselare.
U bent van harte welkom op zondag 24 september om 10 uur in Ontmoetingscentrum Trax, Zaal Repetitie 2.
Meer info....

Psalm 122:1

 

Je hoort er bij

De kernboodschap van het Evangelie is heel eenvoudig en voor iedereen. Het is de boodschap over God en Zijn Zoon, Jezus. De vraag is natuurlijk ook hoe Jij dit in plaatje past?
Het gaat over leven en dood, leven na de dood en de keuze die wij uiteindelijk allemaal moeten maken, ook jij.

We leggen het alles in 6 stappen uit. De boodschap van Christus voor jou!

Bijbelstudie

Gratis BijbelstudieBen jij geïnteresseerd om meer te weten over onze leer en over onze Heer en Meester, Jezus Christus?
Contacteer ons. Ook bijbelstudies via de briefwisseling (post of mail) zijn beschikbaar.
 


Copyright © 2022 Geloven.eu
onderdeel van de vzw De plaatselijke gemeente van Christus te Roeselare
All Rights Reserved